PFRON zachowa osobowość prawną do końca 2015 roku

Dziennik Gazeta Prawna (2011-07-14), autor: Michalina Topolewska , oprac.: GR

lip 14, 2011

Jak donosi Dziennik Gazeta Prawna posłowie wszystkich klubów poparli nowelizację ustawy – przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych. Jednak ze względu na zgłoszone do niej poprawki została ona ponownie skierowana do komisji polityki społecznej i rodziny. Nowe przepisy, które mają wejść w życie po 14 dniach od publikacji w Dzienniku Ustaw, przewidują wydłużenie o trzy lata vacatio legis, w którym PFRON zachowa osobowość prawną.

To oznacza, że dopiero od stycznia 2016 r. zostanie zlikwidowana jego rada nadzorcza, biuro i oddziały terenowe.
Dodatkowy czas vacatio legis pozwoli dostosować funkcjonowanie PFRON do nowych przepisów UE dotyczących udzielania pomocy publicznej.

Posłowie zwracali też uwagę, że ustawa w obecnym brzemieniu zawiera nieprecyzyjne i niejasne przepisy związane z przekształcaniem PFRON w fundusz celowy pozbawiony osobowości prawnej.
Jarosław Duda, pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych, mówi, że nowelizacja tzw. ustawy rehabilitacyjnej ustabilizowała sytuację finansową PFRON. Dlatego rząd rozważa, czy nie zwiększyć od przyszłego roku podstawy, według której jest wyliczana dopłata do pensji niepełnosprawnego pracownika. W tym i przyszłym roku stanowi ją wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2009 roku (1276 zł).

Jeżeli rząd zdecyduje się na wprowadzenie zmian, firmy otrzymywałyby wyższe dopłaty do wynagrodzeń, bo ich podstawę stanowiłaby najniższa płaca za 2010 r. (1317 zł).

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 14 lipca 2011 r.