Kiedy możliwe jest refakturowanie

Rzeczpospolita (2011-07-14), autor: Mikołaj Przywara , oprac.: GR

lip 14, 2011

Na gruncie obowiązujących przepisów możliwość refakturowania usług przewidziano wprost.
Wynika to bezpośrednio z art. 28 dyrektywy VAT.

Jak czytamy w Rzeczpospolitej, mówi on, że jeśli podatnik działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, to przyjmuje się, że sam otrzymał i wyświadczył te usługi. Niemal identyczne brzmienie przyjął art. 8 ust. za ustawy o VAT (dodany od 1 stycznia 2011). Z kolei z art. 30 ust. 3 ustawy o VAT wynika, że „w przypadku, gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, podstawą opodatkowania jest kwota należna z tytułu świadczenia usług, pomniejszona o kwotę podatku”. Możliwość odsprzedaży usług została więc wprost przewidziana w ustawie o VAT.

Przy refakturowaniu odprzedający usługi stosuje tę samą stawkę podatku (lub zwolnienie), która widnieje na fakturze wystawionej przez usługodawcę. Trzeba jednak pamiętać, że część zwolnień przewidzianych w ustawie o VAT ma charakter podmiotowo-przedmiotowy. Oznacza to, że możliwość zastosowania zwolnienia zarezerwowana jest jedynie dla określonych podmiotów.

Więcej w Rzeczpospolitej z 14 lipca 2011 r.