VAT: opinie lekarskie na zlecenie sądów i organów ścigania z 23-proc. stawką

Rzeczpospolita (2011-07-14), autor: Adam Bartosiewicz , oprac.: GR

lip 14, 2011

Opracowywanie dokumentów z wykorzystaniem wiedzy medycznej nie korzysta ze zwolnienia z VAT, chyba że celem ich przygotowania jest ochrona zdrowia lub profilaktyka.

Jak czytamy w Rzeczpospolitej, art. 43 ust. 1 pkt 18 i 19 ustawy o VAT mówi, że zwolnione są:

– usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawa towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane w ramach działalności leczniczej przez podmioty lecznicze,

– usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, świadczone w ramach wykonywania zawodów: lekarza i lekarza dentysty; pielęgniarki i położnej; medycznych, psychologa.

Jeśli zadaniem lekarza jest ocena stanu zdrowia na potrzeby postępowania sądowego, to co do zasady jego świadczenie nie służy profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia danej osoby. Ta ocena jest potrzebna dla określenia zasad odpowiedzialności prawnej danej osoby. Zdaniem organów podatkowych oznacza to, że sporządzenie tego rodzaju opinii nie jest zwolnione z VAT.

Izba Skarbowa w Warszawie w Interpretacji z 20 kwietnia 2011 (IPPP3/443-120/11-2/SM) uznała, że nie korzysta ze zwolnienia wydanie opinii sądowo-psychiatrycznej na zlecenie sądów i prokuratur przez lekarza psychiatrę.
Nie ma znaczenia, że przed jej sporządzeniem wykonywane jest pełne badanie lekarskie. Opiniujący lekarz psychiatra zapoznaje się z pełną dokumentacją medyczną i w razie potrzeby kieruje na badania diagnostyczne lub. Podobny pogląd ta sama izba skarbowa wyraziła w interpretacji z 17 maja 2011 (IPP P3/443-194/11-4/JF).

Zwolnienia nie można zastosować również wtedy, gdy obserwację szpitalno-psychiatryczną zalecaną w postanowieniu sądowym prowadzi szpital, a nie lekarz. Za swoje usługi szpital powinien wystawić fakturę z 23-proc. VAT. Tak uznała Izba Skarbowa w Poznaniu w odpowiedzi z 13 maja 2011 (ILPP2/443-356/11-2/AD).
Opinie innych lekarzy wydawane na podstawie postanowienia prokuratury lub innego organu państwowego również nie korzystają ze zwolnienia. Powinny być opodatkowane 23-proc. VAT, co potwierdza Izba Skarbowa w Poznaniu w Interpretacji z 24 maja 2011 (ILPP4/443-174/11-4/ISN).

Zwolnienie nie dotyczy już jednak – wykonywanego na podstawie tej samej umowy z policją – pobierania próbek krwi do badań laboratoryjnych w celu określenia poziomu zawartości alkoholu we krwi u osób zatrzymanych. Te badania mają bowiem na celu wyłącznie kwestie odpowiedzialności prawnej zatrzymanych osób (tak wynika z odpowiedzi Izby Skarbowej w Warszawie z 25 maja 2011, IPPP1-443-485/11-3/MP).
Zdarza się, że opinie – na zlecenie sądów, organów ścigania czy też innych podmiotów – wydaje jednostka naukowo-badawczą. Powstaje wtedy pytanie, czy jest to usługa edukacyjna w zakresie kształcenia na poziomie wyższym, a więc zwolniona z VAT?

Izba Skarbowa w Poznaniu w interpretacji z 6 kwietnia 2011 (ILPP1/443-1362/10-4/BD) stwierdziła, że opisane we wniosku usługi powinny być opodatkowane 23-proc. stawką. Nie korzystają one bowiem ze zwolnienia dla usług edukacyjnych.

Więcej w Rzeczpospolitej z 14 lipca 2011 r.