Mijają czasy, kiedy pracodawca mógł przebierać w ofertach…

DZIENNIK , autor: Adriana Legowicz , oprac.: GR

maj 7, 2007

Ożywienie oraz emigracja Polaków za pracą spowodowały odwrócenie ról na rynku pracy. Tb pracodawcy szukają teraz pracowników, a ci coraz częściej zaczynają przebierać w stosach ofert zatrudnienia. Słynne powiedzenie pracodawców: Na twoje miejsce są dziesiątki chętnych", dziś całkowicie straciło znaczenie. Tak dynamicznie zmieniający się rynek pracy zmusza pracodawców, by przygotowali się do zmian w procesie pozyskiwania pracownika oraz do włożenia w rekrutację większego wysiłku. I kto wie, czy już niedługo zapewnienie odpowiedniej liczby pracowników nie będzie celem strategicznym nie tylko działu HR, ale i całej organizacji Co się zmienia

1 Świadomość kandydatów

Wydłuża się proces negocjacji warunków zatrudnienia. Potencjalni pracownicy, i to nie tylko wśród kadry zarządzającej ale również wykwalifikowani specjaliści, coraz częściej stają się równymi partnerami w procesie zatrudnienia. Rade zas rozmów kwalifikacyjnych coraz odważniej i bardziej świadomie zaczynają negocjować warunki, i to nie tylko podstawową płacę, ale również indywidualne dodatki Pracodawcy, chcąc utrzymać lub przyciągnąć dobrego specjalistę, oprócz większych niż dotychczas zarobków będą zmuszeni oferować coraz bardziej atrakcyjne pakiety Świadczeń pozapłacowych.

2 Wymagania pracodawców

Dotychczas pracodawcy, rekrutując kandydatów, mogli pozwolić sobie na nieprzyzwoicie zawyżone wymagania, często posługując się zbliżonym profilem: miody, z dużym doświadczeniem,

Pracownik chce być dzisiaj partnerem dla pracodawcy. Chce być dobrze wynagradzany, doceniany i szanowany. Inaczej poszuka innej pracy dyspozycyjny, ze znajomością kilku języków obcych. Dziś, aby zapełnić wakaty, zaczynają sięgać do grup pracowniczych jeszcze do niedawna mało dla nich atrakcyjnych. Gros pracodawców już zatrudnia cudzoziemców, szczególnie z grup stanowisk wykonawczych, często z krajów takich jak Ukraina, Litwa, Białoruś, Bułgaria, Rosja. Na rynku pracy nareszcie zaczynają być dostrzegane osoby niepełnosprawne, da się zauważyć również znaczne zainteresowanie absolwentami uczelni, szczególnie o profilu technicznym. Pracodawcy rozważają ponowne zatrudnienie emerytów oraz osób starszych, doceniając ich dojrzałość, doświadczenie oraz stabilność życiową. Sięgają również po osoby z niższymi kwalifikacjami, dofinansowując im jednocześnie szkolenia. Mamy liczne przykłady zatrudniania więźniów oraz ludzi bezdomnych.

3 Wartość pracownika

Widać wyraźnie zwiększone zainteresowanie head huntingiem. Pracodawcy są gotowi zapłacić nawet równowartość kilku dobrych pensji menedżerskich za podkupienie pracownika. Łowieni są nie tylko menedżerowie z górnej półki, ale również specjaliści, a nawet pracownicy produkcyjni. Head hunterzy również mają nie lada zadanie: teren łowów musieli rozszerzyć, w szczególności o kraje członkowskie Unii Europejskiej.

Sposób rekrutacji

Coraz szybsze tempo życia nie pozwala na swobodne wertowanie tysiąca ofert pracy. Najważniejszym sposobem dotarcia, a w rezultacie do pozyskania pracownika, staje się rekrutacja przez internet. Potencjalny kandydat, nawet jeśli nie poszukuje pracy, może, wymieniając doświadczenia czy po-znając nowinki na portalu branżowym, rzucić okiem na atrakcyjną ofertę pracy. Dziś zapobiegliwy przedsiębiorca nie ogranicza się do umieszczania ogłoszeń o pracę tylko w jednym portalu czy gazecie. O tym, że szuka pracownika, dowiadujemy się równocześnie z gazet, internetu, radia, czasem telewizji Specjaliści zajmujący się rekrutacją rozpoczęli już poszukiwanie Polaków za granicą, przez publikowanie ogłoszeń w zagranicznych portalach internetowych.

B-rekrutacje nie sprowadzają się już do umieszczenia ogłoszenia o pracę. Pracodawca, przy użyciu poczty elektronicznej oraz tele- i wideokonferencj i, dokonuje wstępnej selekcji kandydatów, analizuje dokumenty, przesyła interaktywne zadania do wykonania, zestawy testowe. Rekrutacja online pozwala firmom zaoszczędzić pieniądze i czas.

5 Postrzeganie wizerunku

Konkurencja spowodowała, że pracodawcy zaczyna-ją przyciągać potencjalnego pracownika od najmłodszych lat Analiza rynku pracy potwierdza fakt, że dobry wizerunek mają firmy, które w niego inwestują. Właśnie one mają największe szanse na przyciągnięcie do organizacji menedżerów z największym potencjałem i najwyższymi kwalifikacjami. Firmy wkraczają z promocją do szkól, na uczelnie, aktywnie uczestniczą w targach pracy. Zaczynają inwestować coraz większe pieniądze w profesjonalne kampanie wizerunkowe,

kreując swój wizerunek w sposób jak najbardziej atrakcyjny dla kandydatów do pracy. Podkreślają wartości, którym hołdują oraz informują kandydatów o korzyściach płynących z zatrudnienia właśnie w tej firmie. Przedsiębiorstwo, które chce być postrzegane jako atrakcyjny pracodawca, musi zadbać o kulturę organizacyjną i wewnętrzny public relations.

W nadchodzących latach pracodawcy coraz częściej będą skupiać się na pracowniku, dbając o jego rozwój i drogę awansu. Będą traktować to jako klucz do sukcesu organizacji. Ważna będzie dbałość o dobrą atmosferę w miejscu pracy, a co za tym idzie – o pracownika. Szczególnego znaczenia nabiorą relacje przełożony -podwładny. Wyraźnie określona oraz często przyspieszona ścieżka rozwoju będzie dla firmy zabezpieczeniem na wypadek wakatu na istotnych dla niej stanowiskach. Przedsiębiorcy już doją motywacyjne znaczenie awansów wewnątrz organizacji

Co decyduje o tym, że rekrutacja jest skuteczna

Coraz trudniej o pozyskanie dobrego pracownika, który będzie chciał związać się na dłużej z firmą. Stąd coraz większe znaczenie ma skutecznie prowadzona rekrutacja. Należałoby się zastanowić, co o tym decyduje Dyrektorzy personalni są zasypywani płynącymi z różnych miejsc firmy potrzebami kadrowymi, słychać nieomal wołanie: potrzebujemy handlowców, inżynierów, informatyków! Odpowiadając za politykę personalną firmy, stajemy przed coraz trudniejszym zadaniem. Nawet mając do wszystko jesteśmy w stanie zrobić sami, a może rekrutacją nie powinien zajmować się tylko dział HR Działamy pod coraz większą presją czasu i wyniku. Tendencje rynku, na którym gramy: globalizacja, informatyzacja, szybki przepływ informacji powodują, że często funkcjonujemy w rozbudowanych, rozproszonych organizacjach. Znaczenia nabiera bezpośredni udział szefów działów, oddziałów w zatrudnianiu pracownika. Niejednokrotnie dyrektor personalny staje przed decyzją, czy samemu prowadzić liczne rozmowy, czy może poprzez coaching. szkolenia przygotować do tego innych Szukając odpowiedzi na takie pytania, zastanawiamy się, jak wdrożyć osoby zarządzające różnymi obszarami do aktywnego udziału w procesie zatrudniania pracownika. Z jednej strony potrzebne są właściwie przygotowane szkolenia, coaching ze strony HR-owca. Z drugiej natomiast pozostaje przygotowanie narzędzi zunifikowanych, skutecznych, które nasz szef logistyki czy oddziału w innym mieście będzie mógł wykorzystać tak efektywnie, że odniesie sukces rekrutacyjny. Można tutaj użyć gotowych, takich jak Thomas, Extended Disc, Belbin i innych, ale wiele firm decyduje się na budowanie własnych rozwiązań rekrutacyjnych. Bywa. że łączone są oba warianty. Najczęstszym, wręcz koniecznym elementem rekrutacji, w którym biorą zazwyczaj udział inni specjaliści, jest budowanie profilu kandydata, oczekiwań wobec niego, często służące wyłącznie przygotowaniu ogłoszenia. Ale dzisiaj to już nie wystarcza, to początek. Ważne jest wspólne z menedżerami wypracowanie listy pytań, zadań, które ma wykonać kandydat do pracy. Warto poświęcić temu więcej czasu, zastanawiając się, jakich informacji dostarczy nam odpowiedź na pytanie, co o potencjalnym pracowniku powie nam sposób, w jaki rozwiąże on zadanie. Jak możemy to odnieść do planowanych dla niego obowiązków w naszej firmie. Odpowiedzmy sobie na pytanie, czy człowiek, którego szukamy, ma być przede wszystkim kreatywny, czy może ważniejsza jest umiejętność pracy zespołowej, a może na pierwszy plan wysuwają się superspecjalistyczne kompetencje merytoryczne.

Wdrożenie menedżerów do procesu rekrutacji niesie za sobą jeszcze jedną korzyść. Zwiększa się ich odpowiedzialność za współpracowników, skuteczniej przyuczają ich do pracy w nowym miejscu. W efekcie wzrasta skuteczność rekrutacji, wyraźnie zmniejsza się rotacja pracowników.

Więcej Dziennik.