Rejestracja firmy przez Internet

Rzeczpospolita (2011-07-14), autor: Zofia Jóźwiak , oprac.: GR

lip 14, 2011

Od 1 lipca 2011 r. obowiązuje nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej pozwalająca na pełną rejestrację firmy drogą elektroniczną – informuje Rzeczpospolita.

Sposobów rejestracji firmy, przynajmniej do końca 2011 r. jest kilka. Można wpisać się elektronicznie do rejestru bez pośrednictwa żadnego urzędu. Można przesłać do gminy wypełniony formularz listownie.
Potrzeba wtedy notarialnego poświadczenia podpisu lub osobistego stawiennictwa w urzędzie gminy w ciągu siedmiu dni. Można też formularz wypełnić na miejscu w urzędzie. Wówczas gmina potwierdza tożsamość przedsiębiorcy oraz kwituje przyjęcie wniosku. Trzeba mieć ze sobą dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.

Jednak we wszystkich sytuacjach przyszły przedsiębiorca może korzystać już z nowego formularza CEIDG-1, a nie z wcześniej obowiązującego EDG-1. Wniosek CEIDG-1 stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS lub KRUS, urzędu statystycznego oraz urzędu skarbowego.

Od 1 stycznia 2012 dojdzie dodatkowe udogodnienie. Można będzie podać dane pełnomocnika upoważnionego do prowadzenia spraw przedsiębiorcy, wraz ze wskazaniem ich zakresu. W formularzu znajdzie się także miejsce na informacje: o zawieszeniu i wznowieniu wykonywania działalności, o przekształceniu przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w jednoosobową spółkę kapitałową, o wykreśleniu wpisu w CEIDG.

Składając wniosek o wpis, przedsiębiorca składa równocześnie oświadczenie o braku orzeczonych wobec niego zakazów – pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Więcej w Rzeczpospolitej z 14 lipca 2011 r.