PIT: Jednorazowa amortyzacja może być częściowa

Rzeczpospolita (2011-07-17), autor: Anna Borgosz , oprac.: GR

lip 17, 2011

Przedsiębiorca nie musi jednorazowo amortyzować całej wartości środka trwałego. Wolno mu w ten sposób rozliczyć tylko jej część, a od pozostałej naliczać odpisy np. metodą liniową – informuje Rzeczpospolita.

Przedsiębiorcy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej, a także tzw. mali podatnicy (bez ograniczeń czasowych) mogą naliczać jednorazowe odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej niektórych środków trwałych (zaliczonych do grup 3 – 8 KŚT, z wyłączeniem samochodów osobowych).

Jednorazowy odpis możliwy jest w tym roku podatkowym, w którym dany środek wprowadzono do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Ustawa określa także ograniczenie kwotowe: jednorazowy odpis musi zmieścić się w limicie będącym równowartością 50 tys. euro. Limit ten jest przewidziany dla łącznej wartości takich odpisów w danym roku podatkowym. Tak wynika z art. 22k ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT).

We wniosku o interpretację podatnik pytał, czy mógł zamortyzować jednorazowo tylko część wartości zakupionej maszyny, mimo że cała wartość tego środka mieściła się w granicach ustawowego limitu.
Pozostałą część podatnik chciał amortyzować tzw. metodą liniową.

Izba Skarbowa w Katowicach w interpretacji z 10 maja 2011 (IBPBI/1/415-172/111RM) uznała, że podatnik postąpił prawidłowo. W jej ocenie podatnikowi wolno jednorazowo zamortyzować jedynie część wartości początkowej środka trwałego, a odpis ten może być naliczony już w miesiącu, w którym środek wprowadzono do ewidencji. W takiej sytuacji w następnym roku podatkowym podatnik będzie naliczać dalsze odpisy amortyzacyjne od tego składnika majątkowego, wedle własnego wyboru, bądź metodą linową, określoną w art. 22i ust. 1 ustawy o PIT, bądź na zasadach wskazanych w art. 22k ust. 1 tej ustawy.

Więcej w Rzeczpospolitej z 15 lipca 2011 r.