Niezdolnym do pracy trudniej o rentę

Rzeczpospolita (2011-07-17), autor: .kwa , oprac.: GR

lip 17, 2011

Osoby o długim stażu ubezpieczeniowym dostaną rentę bez względu na to, ile lat przepracowały w ciągu ostatniej dekady – informuje Rzeczpospolita.

Posłowie zaproponowali poprawki do rządowego projektu nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z FUS. 
Proponują, by do uzyskania renty wystarczał długi okres składkowy dla kobiet 25-letni, dla mężczyzn 30-letni bez względu na długość okresu składkowego w ciągu ostatniej dekady. 

Projekt przewiduje też zmianę zasad ustalania kapitału początkowego. Do jego wysokości doliczany ma być cały udowodniony staż ubezpieczeniowy bez względu na czas jego trwania przed 1 stycznia 1999 r.

Kolejna zmiana przewidziana w projekcie nowelizacji dotyczy zasiłków pogrzebowych. O to świadczenie będą się mogli ubiegać bliscy zmarłego, którzy urządzili pochówek w terminie późniejszym niż 12 miesięcy od jego śmierci z przyczyn od siebie niezależnych. Roczny termin na złożenie wniosku o zasiłek będzie dla nich biegł od dnia pogrzebu albo sporządzenia aktu zgonu.

Więcej w Rzeczpospolitej z 15 lipca 2011 r.