Już wiadomo, od kiedy dodatkowy urlop

Rzeczpospolita (2011-07-21), autor: Marta Gadomska , oprac.: GR

lip 21, 2011

Niepełnosprawny prawo do dziesięciodniowego wypoczynku nabywa po roku, od dnia wydania orzeczenia. Wykorzystać to wolne może jednak dopiero po zawiadomieniu pracodawcy.

Jak donosi Rzeczpospolita, takie jest stanowisko Biura Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Rozwiewa ono wątpliwości związane z ostatnią nowelizacją ustawy z 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. W dodanym do ustawy art. 20c ustawodawca przesądził bowiem, że dodatkowe uprawnienia pracownicze, m.in. urlop wypoczynkowy, przysługują od dnia, od którego osoba niepełnosprawna została wliczona do stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że wskazany przepis odsyła bezpośrednio do art. 2a i nie zmienia art. 19 ustawy o rehabilitacji. Pierwszy z nich wyjaśnia, że włączenie danego pracownika do stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych następuje od dnia przedstawienia pracodawcy orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność. Z kolei drugi nadal stanowi, że dodatkowy urlop w wymiarze dziesięciu dni roboczych przysługuje dopiero po przepracowaniu roku, po dniu zaliczenia do jednego ze stopni niepełnosprawności.

Rok, z upływem którego niepełnosprawny nabywa prawo do dodatkowego urlopu, liczymy od dnia następującego po dniu, w którym pracownik został zaliczony do jednego ze stopni niepełnosprawności, ale prawo do faktycznego korzystania z tego wypoczynku może nastąpić dopiero, gdy pracodawca o niepełnosprawności zostanie poinformowany.

Więcej w Rzeczpospolitej z 21 lipca 2011 r.