VAT: Katering to nie usługa gastronomiczna

Rzeczpospolita (2011-07-21), autor: Jakub Makarewicz , oprac.: GR

lip 21, 2011

Wiele wskazuje na to, że wątpliwości, jakie od początku tego roku budziła możliwość odliczenia podatku z faktur dokumentujących usługi kateringowe, to już historia.

Jak czytamy w Rzeczpospolitej problem zrodził się przy okazji zmian w ustawie o podatku od towarów i usług (VAT), które weszły w życie od 1 stycznia 2011. Odejście od klasyfikacji statystycznych stosowanych dotychczas na potrzeby VAT sprawiło, że powstały wątpliwości, czy w zakresie usług gastronomicznych, o których mowa w art. 88 ust. 1 pkt 4 tej ustawy, mieszczą się również usługi kateringowe.
Kwestia ta jest niezwykle istotna dla podatników, przepis ten wyłącza bowiem prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie usług gastronomicznych. Ustawa o VAT nie definiuje jednak ani pojęcia usług gastronomicznych, ani usług kateringowych.

Mimo, że w wydawanych po 1 stycznia 2011 interpretacjach indywidualnych organy podatkowe dopuszczały możliwość odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup usług kateringowych, przedsiębiorcy mieli wątpliwości, czy prawo do odliczenia nie zostanie zakwestionowane.
Z pomocą podatnikom przyszedł jednak prawodawca unijny, wydając rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 282/ 2011 z 15 marca 2011 ustanawiające środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, które weszło życie 1 lipca 2011.

Zgodnie z art. 6 ust 1 tego rozporządzenia usługi restauracyjne i kateringowe oznaczają usługi polegające na dostarczaniu gotowej lub niegotowej żywności lub napojów albo żywności i napojów, przeznaczonych do spożycia przez ludzi wraz z odpowiednimi usługami wspomagającymi, pozwalającymi na ich natychmiastowe spożycie. Ponadto, w myśl tego przepisu, usługi restauracyjne polegają na świadczeniu takich usług w lokalu należącym do usługodawcy, podczas gdy usługi cateringowe polegają na świadczeniu takich usług poza lokalem usługodawcy.

Jeżeli usługa świadczona jest poza lokalem usługodawcy, mamy do czynienia z usługą kateringową, a podatnik jest uprawniony do odliczenia VAT z faktury dokumentującej jej nabycie, o ile jest ona związana z wykonywaniem czynności opodatkowanych.
Rozporządzenia unijne stosuje się bezpośrednio. W konsekwencji od 1 lipca 2011 r. podatnicy mogą powoływać się na te przepisy wprost.

Więcej w Rzeczpospolitej z 21 lipca 2011 r.