Rekompensata za błędy bez PIT

Dziennik Gazeta Prawna (2011-07-21), autor: Ewa Konderak , oprac.: GR

lip 21, 2011

Odszkodowanie wypłacone przez byłego pracodawcę za zaniżenie emerytury jest zwolnione z podatku dochodowego.

Jak czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej, sąd nakazał spółce wypłatę podatnikowi odszkodowania wraz z należnymi odsetkami ustawowymi. Wypłacona suma była kwotą netto i stanowiła różnicę pomiędzy faktycznie otrzymaną emeryturą netto a tą, którą podatnik powinien otrzymać, gdyby spółka prawidłowo wystawiła świadectwo pracy (w kwocie netto).

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z 5 lipca 2011 r. (nr IPTPB2/415-67/U-4/DS) podkreślił, że odszkodowanie obejmuje wyłącznie stratę, jakiej doznał podatnik w związku z błędami popełnionymi przez byłego pracodawcę. Nie obejmuje ono utraty zarobku, który byłby się urzeczywistnił, gdyby zdarzenie wywołujące szkodę nie nastąpiło.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zwalnia się z opodatkowania inne odszkodowania lub zadośćuczynienia otrzymane na podstawie wyroku lub ugody sądowej do wysokości określonej w tym wyroku lub tej ugodzie. Wyjątek stanowią: odszkodowania lub zadośćuczynienia: otrzymane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą; dotyczące korzyści, które podatnik mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono.

W konsekwencji otrzymane przez podatnika odszkodowanie korzysta ze zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jego wypłata nie powoduje zatem u otrzymującego obowiązku zapłaty podatku.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 21 lipca 2011 r.