Od sześciu miesięcy korzystam ze zwolnienia lekarskiego, kończy mi się niedługo okres zasiłkowy. Jestem przy tym w czwartym miesiącu ciąży i lekarz sugeruje, że nie powinnam wracać do pracy. Czy będę mogła skorzystać ze zwolnienia lekarskiego do końca ciąży z nowego okresu zasiłkowego? – pyta czytelniczka Dziennika Gazety Prawnej.

Jak odpowiada ekspertka współpracująca z DGP – zasiłek chorobowy przysługuje przez okres trwania niezdolności do pracy z powodu choroby lub niemożności wykonywania pracy z przyczyn ‒ nie dłużej jednak niż przez 182 dni, a jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana gruźlicą lub występuje w trakcie ciąży ‒ nie dłużej niż przez 270 dni. Tak stanowi art. 8 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Jak widać, kobiety w ciąży mają prawo do dłuższego okresu zasiłkowego, bo trwającego 270, zamiast 182 dni. Ustawa posługuje się wyrażeniem „niezdolność do pracy (…) występuje w trakcie ciąży”, co oznacza, że niezdolność ta mogła powstać także i przed ciążą, ale i tak w jej trakcie ulega wydłużeniu. Podobnie będzie więc w opisywanym przypadku.

Warto zwrócić uwagę także na art. 9 ust. 1 ustawy zasiłkowej, zgodnie z którym do tego okresu wlicza się wszystkie okresy nieprzerwanej niezdolności do pracy, jak również okresy niemożności wykonywania pracy z przyczyn określonych w art. 6 ust. 2. Wlicza się także okresy poprzedniej niezdolności spowodowanej tą samą chorobą, jeżeli przerwa między ustaniem poprzedniej a powstaniem ponownej niezdolności do pracy nie przekraczała 60 dni. Jeśli jednak niezdolność została spowodowana inną chorobą, to wystarczy jeden dzień przerwy między określonymi w zaświadczeniu lekarskim okresami choroby, aby okres zasiłkowy z nowym limitem rozpoczynał się na nowo.

W opisywanej sytuacji, gdy ubezpieczona nie będzie miała przynajmniej jednego dnia przerwy (przy założeniu, że w ciąży lekarz stwierdzi inną przyczynę niezdolności do pracy niż ta, na podstawie której ubezpieczona przebywa na zwolnieniu od sześciu miesięcy), to jednak nawet po wydłużeniu okresu zasiłkowego do 270 dni wyczerpie prawo do zasiłku na kilka tygodni przed porodem.

Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby wówczas ubiegać się o świadczenie rehabilitacyjne.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 8 lipca 2021 r., autor: Anna Kwiatkowska, oprac.: GR