Możliwość doliczenia cywilnego stażu do służby przewiduje projekt ustawy zaopatrzeniowej, który został właśnie przesłany do uzgodnień międzyresortowych – donosi Dziennik Gazeta Prawna.

Nowa regulacja obejmie funkcjonariuszy policji, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa i Państwowej Straży Pożarnej, którzy zostali przyjęci do danej formacji po raz pierwszy po 1 stycznia 1999 r., a przed 1 października 2003 r., oraz którzy mają co najmniej 25 lat służby.

Nowelizacja była konieczna, bowiem obowiązujące przepisy nie są jednolite w kwestii uwzględnienia w wysłudze emerytalnej pracy cywilnej. Na innych zasadach jest ustalana wysokość świadczenia dla funkcjonariuszy będących w służbie przed 2 stycznia 1999 r. i tych, którzy zostali przyjęci do niej po raz pierwszy po 1 stycznia 1999 r. Ci drudzy są w gorszej sytuacji, bo dostają emeryturę mundurową tylko za czas służby. Za okresy składkowe i nieskładkowe poprzedzające służbę lub składkowe po jej zakończeniu otrzymają często mniej korzystną emeryturę z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Powodem takiego stanu jest art. 15a ustawy zaopatrzeniowej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 723), w brzmieniu nadanym (z datą wsteczną) przez ustawę z 23 lipca 2003 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 166 poz. 1609), która weszła w życie 1 października 2003 r. I to przede wszystkim ten przepis zmienia projektowana nowelizacja.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 8 lipca 2021 r., autor: Paulina Szewioła, oprac.: GR