Kolejne gminy z transportem door-to-door

Grzegorz Rodziewicz , oprac.: GR

lipiec 9, 2021

Już w 64 gminach w całej Polsce realizowana jest usługa indywidualnego transportu „od drzwi do drzwi” dla osób potrzebujących wsparcia w zakresie mobilności. Kwota dofinansowania realizowanego przez PFRON projektu „Door-to-door” wzrosła do prawie 64,5 mln złotych.

Realizowany przy współudziale środków unijnych projekt zakłada organizację w gminach usług indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawę dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Zwiększone dofinansowanie projektu umożliwi podjęcie negocjacji z kolejnymi 17 samorządami, których wnioski o przyznanie grantu zostały ocenione pozytywnie pod względem merytorycznym, ale nie uzyskały finansowania z uwagi na wyczerpanie środków.

Kwota dofinansowania udzielonego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 wzrosła do 64 412 973,21 zł. Z projektu mogą korzystać gminy, związki i porozumienia gmin, powiaty, związki i porozumienia powiatów. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie projektu.

PFRON (2021-07-09), autor: Wydział ds. Komunikacji, oprac.: GR