Poselski projekt nowelizacji art. 22 ustawy o rehabilitacji

Pracodawcy RP (2011-07-21), autor: Pracodawcy RP , oprac.: GR

lip 21, 2011

Najnowszy projekt poselski ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Proponowana nowelizacja dotyczy zmian w art. 22 ustawy o rehabilitacji.

– zmiany definicji wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych uprawniającego do udzielenia ulgi we wpłatach na PFRON. Zgodnie z projektem uprawnionym do udzielenia ulgi byłby pracodawca zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, „który osiąga co najmniej 30% wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności,”

– obniżenia  maksymalnej wysokości ulgi we wpłatach na PFRON do wysokości  30% faktury z tytułu  zakupu u uprawnionego do udzielenia ulgi pracodawcy.

Źródło: Pracodawcy RP