Płatnik może odzyskać wyższą kwotę nadpłaty

Rzeczpospolita (2011-07-22), autor: syg , oprac.: GR

lip 22, 2011

ZUS sam rozliczy ekstra składki na koncie ubezpieczonego, dopiero gdy jest ich mniej niż 8,80 zł.

Jak czytamy w Rzeczpospolitej, tak wynika z nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych z 28 kwietnia 2011 r. Zmiana weszła w życie 20 lipca. Do tej pory ZUS zawiadamiał płatnika o kwocie nienależnie opłaconych składek, które mogą być zwrócone pod warunkiem, że stanowiły więcej niż 5 proc. najniższego wynagrodzenia. W rym roku była to zatem kwota 69,30 zł.

Teraz ZUS informuje o nadpłacie, jeśli kwota ekstra składki przekracza koszty upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym. Ta zaś wynosi obecnie 8,80 zł. Niższe nadpłaty zostają zaliczone z urzędu na poczet składek zaległych, bieżących, lub przyszłych. Płatnik nie ma w ogóle możliwości wnioskowania o ich zwrot przez ZUS. W praktyce zmiana pozwala płatnikowi na odzyskanie nadprogramowych składek ubezpieczeniowych w większym zakresie.

Płatnik, który chce odzyskać nadpłatę, o której dowiedział się od ZUS, musi złożyć wniosek. Powinien to zrobić w ciągu siedmiu dni od otrzymania zawiadomienia. ZUS ma natomiast 30 dni na oddanie nienależnych składek. Gdy spóźni się ze zwrotem, należności podlegają oprocentowaniu. Jego wysokość powinna być równa odsetkom za zwłokę pobieranym od zaległości podatkowych, liczonym od dnia złożenia wniosku.

Więcej w Rzeczpospolitej z 22 lipca 2011 r.