Trwa nabór do projektu rehabilitacji kompleksowej

Grzegorz Rodziewicz , oprac.: GR

Lip 19, 2021

PFRON zaprasza wszystkich chętnych do wzięcia udziału w projekcie kompleksowej rehabilitacji. Projekt skierowany jest do wszystkich, którzy z powodu choroby lub wypadku utracili możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu, a chcieliby podjąć inną pracę, adekwatną do zainteresowań i stanu zdrowia. To również szansa dla tych, którzy ze względów zdrowotnych nigdy nie pracowali, a chcieliby wejść z sukcesem na rynek pracy.

Aby wziąć udział w projekcie wystarczy zgłosić się do nas telefonicznie pod numer 22 50 55 600 lub mailowo ork@pfron.org.pl , gdzie konsultanci PFRON udzielą wszelkich informacji i wytłumaczą, krok po kroku, jak wygląda proces rekrutacji.

Kompleksowa rehabilitacja to nowe na gruncie polskim rozwiązanie, mające na celu ułatwienie podjęcia lub powrotu do pracy osobom, które wskutek doznanego urazu lub choroby w różnych okresach życia utraciły zdolność do pracy.

Głównym celem programu jest uzyskanie zatrudnienia przez jego uczestników lub uruchomienie przez nich działalności gospodarczej, dlatego główną rolę odgrywa tu moduł zawodowy. Proponowane w ramach tego modułu szkolenia zawodowe, kończą się egzaminem i przyznaniem certyfikatu.

 Na kompleksową rehabilitację składają się trzy elementy, które wzajemnie się uzupełniają:

● moduł zawodowy, czyli spotkania i warsztaty z doradcą oraz szkolenia zawodowe,

● moduł medyczny, czyli zabiegi fizjoterapeutyczne,

● moduł psychospołeczny, którego celem jest wzmocnienie kompetencji społecznych i psychologicznych uczestników.

O tym, ile zajęć z każdego modułu będzie miał Uczestnik decyduje na pierwszym spotkaniu w Ośrodku zespół specjalistów. Na początek opracowują oni indywidualny plan rehabilitacji na pierwsze dwa tygodnie, które są okresem próbnym, a następnie na resztę pobytu Uczestnika.

Udział w projekcie wiąże się z kilkumiesięcznym pobytem w Ośrodku Rehabilitacji Kompleksowej. Funkcjonowanie ośrodków odbywa się zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, obowiązującymi w czasie pandemii.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną w Polsce Ośrodki będą funkcjonować zgodnie z wytycznymi opracowanymi przez zespół specjalistów ds. zakażeń. Co ważne, wszyscy uczestnicy projektu przed wejściem do Ośrodka Rehabilitacji Kompleksowej poddawani są testom na obecność koronawirusa.

PFRON (2021-07-16), autor: Wydział ds. Komunikacji, oprac.: GR