Sprzedaż kuponu rabatowego podlega VAT

Grzegorz Rodziewicz , oprac.: GR

lip 21, 2021

Odpłatne przekazanie prawa do rabatu i przyjęcie wpłaty za zobowiązanie do udzielenia zniżki na poczet przyszłych zakupów to usługa. Podlega ona opodatkowaniu VAT – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej.

Spółka zamierza sprzedawać partnerowi emitowane przez siebie kody rabatowe. Natomiast partner będzie przekazywał je innym osobom w ramach organizowanych przez siebie akcji promocyjnych. Osoby te będą mogły wykorzystać kody rabatowe w sieci sklepów należących do spółki oraz do podmiotów współpracujących z nią na podstawie umów franczyzowych. Kod rabatowy będzie upoważniać do zakupu ściśle określonego towaru lub towarów po cenie uzgodnionej w umowie pomiędzy spółką a partnerem (np. 1 zł brutto).

Spółka podkreśliła, że emitowane przez nią kody nie są bonami jednego ani rożnego przeznaczenia, których sposób opodatkowania został uregulowany nowelizacją ustawy o VAT, obowiązującą od 1 stycznia 2019 r. Wyjaśniła, że bony uprawniają do otrzymania określonego towaru na zasadzie wymiany, natomiast kody rabatowe dają jedynie prawo do zniżki od ceny zakupu.

Spółka uważała, że odpłatne przekazanie kodów rabatowych partnerowi nie podlega VAT. Argumentowała, że nie jest to ani dostawa towarów w rozumieniu art. 7 ustawy o VAT, ani świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ustawy o VAT.

Nie zgodził się z tym dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (interpretacja indywidualna z 12 lipca 2021 r., sygn. 0112-KDIL1-1.4012.246.2021.2.AW). Stwierdził, że zapłatę za bon rabatowy należy potraktować jako swego rodzaju wpłatę na poczet uzyskania przyszłej zniżki przy zakupie towarów oferowanych przez spółkę oraz przez podmioty współpracujące z nią na podstawie umów franczyzowych.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 21 lipca 2021 r., autor: Agnieszka Pokojska, oprac.: GR