Nie wszystkie kwoty wypłacane w związku z niesłusznym aresztowaniem są zwolnione z podatku dochodowego – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej.

Podatnik niesłusznie odsiedział w areszcie siedem miesięcy. W wyniku tego zdarzenia upadła spółka, której był udziałowcem i członkiem zarządu. Po wielu latach sąd okręgowy zasądził na rzecz osadzonego ponad 2 mln zł odszkodowania w związku z utraconymi dochodami. Na tę kwotę składało się ok. 254 tys. zł, którą został obciążony w postępowaniach egzekucyjnych prowadzonych na rzecz wierzycieli spółki z o.o. Prawie 1,8 mln zł miał dostać w związku z utratą wartości udziałów.

Następnie sąd apelacyjny podwyższył odszkodowanie o prawie 717 tys. zł. Kwota ta stanowiła indeksację równowartości udziałów za prawie 16 lat, co miało odpowiadać utraconym przez te lata zyskom.

Podatnik chciał się upewnić, że cała zasądzona mu kwota będzie zwolniona z podatku, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o PIT. Zgodnie z tym przepisem nie ma podatku dochodowego od odszkodowań lub zadośćuczynień otrzymanych na podstawie wyroku lub ugody sądowej, z wyjątkiem gdy:

● są otrzymywane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą,

● dotyczą korzyści, które podatnik mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono.

Dyrektor Krajowej Administracji Skarbowej (interpretacja indywidualna z 12 lipca 2021 r., sygn. 0115-KDIT2.4011.17.2021.1.RS) tylko częściowo zgodził się ze stanowiskiem podatnika. Wyjaśnił, że zwolnienie z art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o PIT dotyczy tylko odszkodowania lub zadośćuczynienia za tzw. szkodę rzeczywistą, czyli za poniesioną stratę.

Natomiast odszkodowanie z tytułu utraconego zysku powinno być opodatkowane, bo w przeciwnym razie podatnik, który utracił korzyść, byłby w korzystniejszej sytuacji niż podatnik, który korzyść osiągnął.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 20 lipca 2021 r., autor: Agnieszka Pokojska, oprac.: GR