Tylko koronawirus uzasadnia brak przychodu

Grzegorz Rodziewicz , oprac.: GR

lip 21, 2021

Jeżeli praca zdalna nie będzie miała związku z epidemią COVID-19, to zrefundowanie kosztów zakupu biurka czy krzesła będzie dla pracownika przychodem, który ewentualnie tylko może być objęty zwolnieniem podatkowym na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 13 ustawy o PIT – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej.

Zgodnie z tym przepisem wolne od podatku dochodowego są ekwiwalenty pieniężne za używane przez pracowników przy wykonywaniu pracy narzędzia, materiały lub sprzęt, stanowiące ich własność.

Zwolnienie to nie ma zastosowania, gdy w ogóle przychód nie powstaje – wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej i wskazał tu na przepis dopuszczający pracę zdalną w czasie epidemii. Chodzi o art. 3 ustawy antykryzysowej z 2 marca 2020 r. (Dz.U. poz. 1842 ze zm.), wprowadzony na mocy art. 77 tarczy antykryzysowej z 19 czerwca 2020 r. (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1072 ze zm.). Wynika z niego, że w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz w okresie trzech miesięcy po ich odwołaniu pracodawca może – w celu przeciwdziałania COVID-19 – polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna). Zapewnia przy tym narzędzia i materiały potrzebne do wykonywania pracy zdalnej oraz jej obsługę logistyczną. Ten sam przepis przewiduje zarazem możliwość używania przez pracownika, przy wykonywaniu pracy zdalnej, narzędzi lub materiałów niezapewnionych przez pracodawcę.

Jeżeli zatem praca zdalna zostanie zlecona na podstawie art. 3 ustawy antykryzysowej z 2 marca 2020 r., to zapewnienie przez pracodawcę narzędzi i materiałów w ogóle nie powoduje dla pracownika powstania przychodu podatkowego. I to niezależnie od tego, czy pracodawca zapewni je w formie rzeczowej, czy wypłacając ekwiwalent pieniężny – wyjaśnił dyrektor KIS. Wskazał, że art. 3 ust. 4 ustawy z 2 marca 2020 r. nie mówi, w jakiej formie narzędzia i materiały mają być zapewnione. Możliwy jest zatem ekwiwalent pieniężny – stwierdził dyrektor KIS (interpretacja indywidualna z 14 lipca 2021 r., sygn. 0113-KDIPT2-3.4011.421.2021.1.MS).

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 20 lipca 2021 r., autor: Katarzyna Jędrzejewska, oprac.: GR