Jak rozliczyć stratę z tytułu wyburzenia budynku

Rzeczpospolita (2011-07-22), autor: Shahen Akopyan , oprac.: GR

lip 22, 2011

Kosztem sprzedaży lokali w nowym budynku jest tylko ta część niezamortyzowanej wartości netto obiektu częściowo rozebranego, która weszła w skład nowego – czytamy Rzeczpospolitej.

Podatnik prowadzi działalność polegającą na budowie lokali w celu ich dalszej odsprzedaży, wykorzystując budynki pochodzące z podziału majątku zlikwidowanej spółki cywilnej, która prowadziła działalność produkcyjną. Jeden z nabytych budynków częściowo rozebrano, by dobudować kondygnację, a pozostałe wyburzono, aby wybudować na ich miejscu nowy budynek. Aby ustalić dochód ze sprzedaży lokali znajdujących się w tych budynkach, do kosztów uzyskania przychodu podatnik doliczył wartość (w cenie nabycia) prawa wieczystego użytkowania gruntu oraz wartość budynków (ich wartość księgową netto, tj. wartość niezamortyzowaną w spółce cywilnej) przypadające proporcjonalnie do sprzedanej powierzchni lokali.

Izba uznała, że postąpił nieprawidłowo. Po wyczerpaniu toku instancyjnego spółka zaskarżyła interpretację do WSA w Gorzowie Wielkopolskim. Wyrokiem z 22 grudnia 2010 (I SA/Go 1114/10) sąd uchylił zaskarżoną interpretację, a Izba Skarbowa w Poznaniu w interpretacji z 21 czerwca 2011 0LPB1M15-1369/09/11-S/AG) zmieniła stanowisko, stwierdzając, że jest możliwe zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów tylko niezamortyzowanej wartości częściowo wyburzonego budynku, który wszedł w skład substancji nowego budynku, natomiast nie ma możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych wartości netto pozostałych całkowicie lub częściowo wyburzonych obiektów.

Więcej w Rzeczpospolitej z 22 lipca 2011 r.