To, co zwrócone, nie jest przychodem

Grzegorz Rodziewicz , oprac.: GR

lipiec 26, 2021

Nie ma PIT od zaliczki wypłacanej na pokrycie zwiększonych kosztów pobytu za granicą, jeżeli kwota ta jest potem zwracana lub potrącana z wynagrodzenia tej osoby – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej.

Spółka świadczy usługi opieki m.in. nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi w Polsce i Niemczech. W tym celu podpisuje umowy cywilnoprawne z opiekunami. Oprócz wynagrodzenia wypłaca im zaliczki na poczet zwiększonych kosztów pobytu za granicą. Mają one charakter zwrotny – zaliczka jest zwracana bądź potrącana z wynagrodzenia opiekuna.

Spółka uważała, że takie zaliczki nie są opodatkowane, bo skoro mają charakter zwrotny, to w ogóle nie są przychodem dla opiekuna. Brała też pod uwagę inne rozwiązanie – zwolnienie z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. B ustawy o PIT. Dotyczy ono diet i innych należności za czas podróży osoby niebędącej pracownikiem (zleceniobiorcy) – do wysokości określonej przez ministra pracy i polityki społecznej w rozporządzeniu z 29 stycznia 2013 r. dotyczącym należności z tytułu podróży służbowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 167).

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (interpretacja indywidualna z 16 lipca 2021 r., sygn. 0113-KDIPT2-3.4011.381.2021.2.AK) wyjaśnił że w tym wypadku zwolnienie to nie ma zastosowania.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 26 lipca 2021 r., autor: Łukasz Zalewski, oprac.: GR