Minimalna pensja wyniesie 3 tys. zł

Grzegorz Rodziewicz , oprac.: GR

lipiec 26, 2021

Przyszłoroczne minimalne wynagrodzenie pracowników wzrośnie o 200 zł (z 2,8 tys. zł do 3 tys. zł), a najniższa stawka godzinowa dla samozatrudnionych i zleceniobiorców o 1,30 zł (z 18,30 zł do 19,60 zł). Tak wynika z projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2022 r. – donosi Dziennik Gazeta Prawna.

Zawarte w nim kwoty nie są zaskoczeniem. Propozycje podwyżek są identyczne z przedstawionymi wcześniej przez rząd do negocjacji w Radzie Dialogu Społecznego. Pracodawcy i związkowcy nie uzgodnili wspólnego stanowiska w tej sprawie, więc o wysokości przyszłorocznej pensji minimalnej przesądzi samodzielnie rząd. Zatrudniający akceptują decyzję Rady Ministrów, bo zaproponowana podwyżka jest tylko nieznacznie wyższa od tej gwarantowanej przepisami (na ich podstawie najniższa pensja musiała wzrosnąć co najmniej o 184,70 zł; wyniosłaby 2984,70 zł). Strona pracowników domagała się wzrostu do 3100 zł (o 300 zł; 10,71 proc). Trzy ogólnopolskie centrale związkowe.

Rząd może jeszcze podwyższyć zaproponowane przez siebie kwoty. Ma na to czas do 15 września 2021 r. Wydaje się to jednak mało prawdopodobne, szczególnie po przedstawieniu i przekazaniu do konsultacji omawianego projektu.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 26 lipca 2021 r., autor: Łukasz Guza, oprac.: GR