Otrzymanie waluty wirtualnej w darowiźnie jest objęte podatkiem od spadków i darowizn. Natomiast jej późniejsza sprzedaż – podatkiem dochodowym – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej.

Mężczyzna dostał od brata w darowiźnie walutę wirtualną i po jakimś czasie zamierzał ją sprzedać. Zaznaczył, że wartość otrzymanej i sprzedanej waluty może się zmienić.

Podatnik zastanawiał się, czy od darowizny będzie musiał zapłacić podatek od spadków i darowizn, czy również dochodowy oraz czy będzie musiał zapłacić PIT, jeśli sprzeda kryptowalutę po upływie 6 miesięcy, zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy PIT.

Uważał, że darowizna podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, a więc wykluczony jest od niej PIT. Gdy natomiast będzie sprzedawał kryptowalutę, to będzie musiał zapłacić podatek dochodowy jedynie od różnicy między kwotą uzyskaną ze sprzedaży a wartością darowizny. Przykładowo, jeżeli dostanie walutę wirtualną o wartości 40 tys. zł (opodatkowaną podatkiem od spadków i darowizn), a sprzeda ją za 50 tys. zł, to PIT będzie musiał odprowadzić od 10 tys. zł. Uważał, że gdyby musiał uiścić PIT od 50 tys. zł, to doszłoby do podwójnego opodatkowania.

Poza tym był zdania, że będzie musiał zapłacić PIT tylko, jeżeli sprzeda kryptowalutę przed upływem 6 miesięcy od nabycia. Po upływie tego terminu obowiązek podatkowy w ogóle nie powstanie.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (interpretacje indywidualne z 20 lipca 2021 r., sygn. 0115-KDIT1.4011.327.2021.4.MR, oraz z 19 lipca 2021 r., sygn. 0111-KDIB2-3.4015.78.2021.3.BD) zgodził się z nim tylko częściowo. Potwierdził, że otrzymanie w darowiźnie waluty wirtualnej jest objęte ustawą o podatku od spadków i darowizn, więc nie trzeba płacić od niej PIT.

Natomiast przy sprzedaży przychód podatkowy powstanie niezależnie od tego, czy zbycie to nastąpi przed czy po upływie 6 miesięcy od nabycia – wyjaśnił organ.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 27 lipca 2021 r., autor: Łukasz Zalewski, oprac.: GR