Cyfryzacja dla obywateli i biznesu

Grzegorz Rodziewicz , oprac.: GR

lipiec 28, 2021

Digitalizacja postępowań sądowych skróci je tylko wtedy, gdy będzie szła w kierunku ujednolicenia i uproszczenia procedur – taki wniosek płynie z raportu Warsaw Enterprise Institute „Transformacja cyfrowa polskich sądów” – donosi Dziennik Gazeta Prawna.

Z dokumentu wynika, że w 2020 r. średni czas trwania postępowania wyniósł 6,9 miesiąca (wobec 5,3 miesiąca w 2018 r. i 5,7 miesiąca w 2019 r.). Znacznie częściej były przekładane sprawy cywilne, gospodarcze oraz z zakresu prawa pracy niż karne. Utrudnia to prowadzenie biznesu, bo gdy w sprawie np. o zapłatę faktury na pierwszy termin trzeba czekać rok, przedsiębiorca musi sam uiścić należność (wraz z podatkami), a do tego ponosi koszty obsługi prawnej i opłaty za pozew.

Według raportu jedną z metod na skrócenie czasu postępowań sądowych może być ich cyfryzacja. By przyniosła efekt, musi być jednak prowadzona z myślą o obywatelu i przedsiębiorcy, a nie – tak jak obecnie – o prawnikach. Autor dokumentu proponuje wprowadzenie jednego portalu, który powstałby po połączeniu oddzielnych portali sądów z ogólnym portalem obywatel.gov. Powinien on być zaprojektowany tak, by był dla użytkownika intuicyjny i przejrzysty, miałby też wymagać od niego jak najmniejszej liczby danych oraz musiałby minimalizować szanse na popełnienie formalnego błędu w postaci niedołączenia jakiejś informacji czy załącznika.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 28 lipca 2021 r., autor: Szymon Cydzik, oprac.: GR