Trwa nabór wniosków w ramach konkursu grantowego nr 1/2021 w pilotażowym programie „Dostępność ponad barierami” – Modułu I Turystyka i rekreacja.

Do dnia 2 sierpnia 2021 roku można składać wnioski o przyznanie grantów w konkursie PFRON ogłoszonym w ramach Modułu Turystyka i rekreacja pilotażowego programu „Dostępność ponad barierami”.

Przedmiotem konkursu jest wsparcie lokalnych inicjatyw, poprzez dofinansowanie projektów grantowych, które służyć mają poprawie poziomu dostępności, w szczególności dostępności bazy i oferty turystyczno-rekreacyjnej dla osób o specjalnych potrzebach związanych z niepełnosprawnościami.

PFRON (2021-07-27), autor: Departament ds. Polityki Regionalnej, oprac.: GR