Towary nieodpłatnie przekazane ujmuje się jako koszt operacyjny

Dziennik Gazeta Prawna (2011-07-26), autor: Agnieszka Pokojska , oprac.: GR

lip 26, 2011

Przekazane nieodpłatnie prezenty o małej wartości i próbki towarów nie podlegają opodatkowaniu VAT. W księgach rachunkowych zalicza się je do kosztów działalności operacyjnej i ujmuje na koncie 460 – Pozostałe koszty rodzajowe – informuje Dziennik Gazeta Prawna.

Ewidencja nieodpłatnego przekazania towarów jest uzależniona m.in. od przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Dlatego warto zwrócić uwagę na zmiany, jakie w tym zakresie zostały wprowadzone od 1 kwietnia 2011 r. do ustawy o VAT.

Zmianie uległ art. 7 ust. 2 tej ustawy. W uproszczeniu można stwierdzić, że co do zasady nieodpłatne świadczenia podlegają opodatkowaniu VAT. Nie ma przy tym znaczenia, czy przekazania te następują na cele związane z prowadzonym przedsiębiorstwem, czy też nie, o ile tylko podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego. Wyjątek stanowią materiały reklamowe, prezenty o małej wartości i próbki.

Przez prezenty o małej wartości rozumie się przekazywane przez podatnika jednej osobie towary o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 zł, jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób.

Podatku nie nalicza się także w sytuacji, gdy firma rozdaje gadżety, np. długopisy z logo firmy, a ich wartość nie przekracza 10 zł. Wówczas nie trzeba ich ujmować w ewidencji wartościowo-osobowej. Przekazanie takie nie podlega bowiem opodatkowaniu VAT.
W księgach rachunkowych zalicza się je do kosztów działalności operacyjnej i ujmuje na koncie 460 – Pozostałe koszty rodzajowe.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 25 lipca 2011 r.