Planujemy zorganizować wernisaż, w którym weźmie udział wielu gości. Czy istnieje obowiązek pobierania od uczestników takich imprez oświadczeń o stanie zdrowia w związku z ogłoszonym stanem epidemii COVID-19, w tym danych osobowo-kontaktowych? – pyta czytelnik Dziennika Gazety Prawnej.

Jak odpowiada ekspert współpracujący z DGP – zasady organizacji imprez w trakcie epidemii COVID-19 reguluje rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, które wprowadziło wiele obostrzeń dla organizatorów i uczestników.

Niezależnie od tego rozporządzenia również ministrowie wybranych resortów wydali zalecenia dla podległych im branż dotyczące przeciwdziałania epidemii COVID-19. Takie zalecenia zostały wydane m.in. przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu jako „Wytyczne dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce”. Wśród licznych zaleceń zawartych w powyższym dokumencie pojawia się m.in. sugestia zbierania danych osobowych i kontaktowych, które umożliwiłyby łatwy kontakt z uczestnikami wydarzenia po jego zakończeniu. Napisano jednak wprost, że zbieranie ich nie jest obligatoryjne, ale rekomendowane, aby ułatwić służbom sanitarnym dochodzenie epidemiologiczne na wypadek wykrycia, iż osoba zakażona brała udział w danym wydarzeniu. Autorzy wytycznych sugerują, aby dane te były przechowywane przez organizatora przez dwa tygodnie.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 29 lipca 2021 r., autor: Maciej Ambroziewicz, oprac.: GR