Firma, która umożliwia zatrudnionym pracę na odległość, będzie musiała opracować procedury ochrony danych osobowych w związku z takim trybem świadczenia zadań. Zostanie też zobowiązana do uwzględniania uwarunkowań psychospołecznych w ocenie ryzyka zawodowego – donosi Dziennik Gazeta Prawna.

Tak wynika z ostatniej wersji rządowego projektu nowelizacji k.p., która ma umożliwić stosowanie pracy zdalnej na stałe. Uwzględnia ona uwagi zgłoszone w trakcie konsultacji społecznych. Te rozwiązania oznaczają dodatkowe obowiązki dla firm.

Projekt zakłada wiele innych szczegółowych zmian. Do 24 miesięcy wydłużono okres czasu, w którym można świadczyć okazjonalną pracę zdalną (czyli bez konieczności zawierania porozumień w tej sprawie). Wcześniej proponowano, by wynosił on 12 dni. Co ważne firma będzie mogła cofać zgodę na wykonywanie pracy zdalnej przez pracownika, jeśli nie będzie on przestrzegał obowiązków bhp. Zmieniono też zasady polecania pracy zdalnej bez konieczności pozyskiwania zgody pracownika. Będzie to możliwe m.in. w okresie, w którym z powodu siły wyższej (a nie jak dotychczas z przyczyn niezależnych od pracodawcy) zapewnienie bezpiecznych warunków pracy w dotychczasowym miejscu nie jest możliwe.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 29 lipca 2021 r., autor: Łukasz Guza, oprac.: GR