VAT: Czy ważny jest charakter szkoleń

Dziennik Gazeta Prawna (2011-07-26), autor: Ewa Konderak , oprac.: GR

lip 26, 2011

Spółka zajmuje się organizowaniem i prowadzeniem różnych form szkolenia zawodowego, dokształcania i doskonalenia kwalifikacji pracowników, organizowania i prowadzenia kursów i szkoleń, kursokonferencji dla potrzeb podmiotów gospodarczych państwowych, spółdzielczych i prywatnych oraz dla osób indywidualnych. Czy dla objęcia takich usług zwolnieniem z VAT ważny jest cel prowadzonych kursów? – pyta czytelnik Dziennika Gazety Prawnej.

Tak – odpowiada „DGP”. Spółka, świadcząc wymienione kursy i szkolenia, realizuje szkolenia umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, które spełniają przesłanki do uznania za usługi kształcenia zawodowego. Usługi te są prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach. Zatem może mieć tu zastosowanie zwolnienie z podatku od towarów i usług, określone w art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy o VAT.

Jeśli wszystkie świadczone przez spółkę usługi w zakresie kształcenia wpisane są w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, mogą korzystać ze zwolnienia z podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT. Natomiast usługi, które nie zostały wpisane w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, mogą korzystać ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy o VAT.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 25 lipca 2011 r.