VAT: Czy badania będą zwolnione z podatku

Dziennik Gazeta Prawna (2011-07-27), autor: Ewa Konderak , oprac.: GR

lip 27, 2011

Świadczę usługi polegające na prowadzeniu nadzorów i badań archeologicznych, które mieściły się w grupowaniu PKWiU 1997/2004 pod symbolem 92.52.12 i jako takie na mocy ustawy o VAT do końca 2010 roku były zwolnione z podatku od towarów i usług. Czy to zwolnienie nadal ma zastosowanie w praktyce? – pyta czytelnik Dziennika Gazety Prawnej.

Nie – odpowiada „DGP”. Kluczową rolę w przedmiotowej sprawie odgrywa art. 43 ust. 1 pkt 33 ustawy o VAT. Wynika z niego, że zwolnione są z VAT usługi wykonywane przez podmioty prawa publicznego lub inne podmioty uznane na podstawie odrębnych przepisów za instytucje o charakterze kulturalnym lub wpisane do rejestru kultury, bądź indywidualnych twórców i artystów wykonawców, wynagradzane w formie honorariów.

Z uwagi na to, że podatnik w analizowanej sprawie występował w charakterze podmiotu prawa publicznego lub innego podmiotu uznanego na podstawie odrębnych przepisów za instytucję o charakterze kulturalnym lub wpisaną do rejestru kultury (rejestru prowadzonego przez organizatora będącego podmiotem tworzącym instytucje kultury w rozumieniu przepisów o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej). Z danych sprawy nie wynika również, że podatnik występuje jako indywidualny twórca, artysta wykonawca w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, którego usługi wynagradzane są w formie honorarium. Od 1 stycznia 2011 r. świadczone przez podatnika usługi nie korzystają ze zwolnienia od podatku.

Oznacza to, że świadczone przez podatnika usługi obejmujące nadzór i badania archeologiczne od 1 stycznia 2011 r. nie korzystają ze zwolnienia z podatku od towarów i usług. W związku z tym podatnik jest zobowiązany do naliczenia od kwoty należnej podatku w wysokości 23 proc.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 25 lipca 2011 r.