Przychód zadeklarowany przez pomyłkę nie ma znaczenia dla wyliczenia limitu, który decyduje o prawie do opłacania zryczałtowanego PIT – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej.

Podatnik chciał skorzystać z ryczałtu w 2015 r., wykazał w zeznaniu rocznym ubiegłoroczne przychody w wysokości wyższej o 1 tys. zł od ówczesnego limitu. Stracił prawo do opłacania zryczałtowanego PIT, ale nie założył jednak księgi przychodów i rozchodów i nie rozliczał się z podatku dochodowego na zasadach ogólnych. Gdy urząd celno-skarbowy rozpoczął kontrolę i przesłał mu wezwanie, kontrolowany tłumaczył, że w 2014 r. wystawił niezasadnie dwie faktury, ale ich nie anulował i nie wprowadził do obrotu prawnego. Nie uzyskał więc przychodu z nich wynikającego i zadeklarował go w zeznaniu rocznym PIT-28 wyłącznie przez pomyłkę.

Podatnik skorygował PIT-28, wykazując przychody niższe niż limit 626 880 zł, ale naczelnik UCS uznał, że doszło do tego już po przekształceniu kontroli w postępowanie podatkowe. To oznaczało, że zgodnie z art. 81b par. 1 i par. 2 ordynacji podatkowej korekta była bezskuteczna i liczyło się pierwotne zeznanie. Podatnik nie mógł więc opłacać ryczałtu w 2015 r. – uznał organ pierwszej instancji.

Podobnego zdania był dyrektor izby administracji skarbowej, gdy trafiło do niego odwołanie.

Po stronie przedsiębiorcy stanął Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie (wyrok z 5 sierpnia 2021 r., sygn. akt I SA/Rz 430/21).

Wyrok jest nieprawomocny.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 7 września 2021 r., autor: Mariusz Szulc, oprac.: GR