Będzie nowa usługa w e-Urzędzie Skarbowym

Grzegorz Rodziewicz , oprac.: GR

wrz. 9, 2021

Notariusz będzie mógł złożyć przez e-US deklaracje o wysokości pobranego i wpłaconego przez płatnika odpowiednio podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od spadków i darowizn, tj. PCC-2 i SD-2. Tak wynika z dwóch opublikowanych projektów rozporządzeń. Nowe przepisy mają wejść w życie już 14 września br. – donosi Dziennik Gazeta Prawna.

Potwierdza te plany Ministerstwa Finansów, zgodnie z którymi resort jeszcze w tym roku chce udostępnić w ramach e-Urzędu Skarbowego usługę dla notariuszy.

W związku z tym konieczne są zmiany m.in. w rozporządzeniu w sprawie zakresu i warunków korzystania Portalu Podatkowego. Rozszerzony zostanie zakres usług oferowanych w e-Urzędzie Skarbowym o składanie deklaracji o wysokości pobranego i wpłaconego podatku przez płatnika (czyli notariusza) PCC-2 i SD-2.

Zostaną też wprowadzone zmiany w rozporządzeniu w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone. Zgodnie z projektem PCC-2 i SD-2 mają być sygnowane za pomocą danych przekazywanych w procesie uwierzytelniania użytkownika e-Urzędu Skarbowego. Z usługi będą więc mogli skorzystać użytkownicy Portalu Podatkowego, którzy zalogują się za pomocą np. profilu zaufanego oraz publicznej aplikacji mobilnej.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 8 września 2021 r., autor: Agnieszka Pokojska, oprac.: GR