Czy udział w imprezie podlega VAT

Dziennik Gazeta Prawna (2011-07-27), autor: Ewa Konderak , oprac.: GR

lip 27, 2011

Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie usług kulturalnych. Zapewniam m.in. udział artystów i wykonawców w niebiletowanych estradowych imprezach rozrywkowych z udziałem publiczności. Nie świadczę więc usług twórców i artystów wykonawców w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, które wynagradzane są w formie honorariów za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania. Czy takie usługi będą opodatkowane VAT ? – pyta czytelniczka Dziennika Gazety Prawnej.

Tak – odpowiada „DGP”. Trzeba zwrócić uwagę na cel zwolnień przewidzianych w art. 43 ust. 1 pkt 33 ustawy o VAT. Brzmienie tego przepisu wskazuje, że ze zwolnienia z podatku korzystać mogą usługi kulturalne oraz dostawa towarów ściśle z tymi usługami związana. Jednak usługi te – aby mogły korzystać ze zwolnienia – świadczone muszą być przez specyficzne podmioty. Polski prawodawca określił te podmioty jako: podmioty prawa publicznego; podmioty uznane na podstawie odrębnych przepisów za instytucje o charakterze kulturalnym; wpisane do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora będącego podmiotem tworzącym instytucje kultury w rozumieniu przepisów o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej; indywidualni twórcy i artyści wykonawcy w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzani w formie honorariów, w tym za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania utworów.

Podatniczka nie spełnia definicji podmiotów wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. b ustawy o VAT uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od podatku. Zatem usługi kulturalne polegające na zapewnieniu udziału artystów wykonawców w niebiletowanych estradowych imprezach rozrywkowych z udziałem publiczności, świadczone w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, nie korzystają ze zwolnienia z VAT.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 25 lipca 2011 r.