Czternasta emerytura zostanie wypłacona w listopadzie z urzędu. Oznacza to, że nie trzeba składać do ZUS wniosków o to świadczenie – donosi Dziennik Gazeta Prawna.

Ten specjalny rodzaj wsparcia wprowadziła ustawa o kolejnym w 2021 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów (Dz.U. z 2021 r. poz. 432), która weszła w życie pod koniec marca br. To kolejna forma pomocy finansowej dla tej grupy.

Rząd, przyjmując projekt w tej sprawie pod koniec lutego br., tłumaczył, że wychodzi w ten sposób naprzeciw oczekiwaniom seniorów, szczególnie tych pobierających niskie świadczenia.

Skąd wzięło się zatem wzmożone zainteresowanie świadczeniobiorców, którzy w ostatnich dniach zaczęli dosłownie szturmować oddziały ZUS z wnioskami o wypłatę czternastki?

– Zaczęli się do nas zgłaszać emeryci z przedrukiem artykułu z jednej z gazet dotyczącym warunków wypłaty tego świadczenia. Osoby te chciały składać wnioski o jego wypłatę – wyjaśnia Paweł Żebrowski, rzecznik ZUS. Uspokaja jednak świadczeniobiorców.

– Czternaste emerytury zostaną wypłacone z urzędu. To oznacza, że nie trzeba będzie składać żadnego wniosku – mówi rzecznik zakładu.

Kiedy uprawnieni mogą spodziewać się przelewów?

– Trafi ą one do klientów ZUS wraz z wypłatami świadczeń listopadowych – wskazuje Żebrowski. Przelewów może się spodziewać blisko 9,1 mln emerytów i rencistów.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 13 września 2021 r., autor: Paulina Szewioła, oprac.: GR