Pegaz ograniczy bariery

DZIENNIK POLSKI , autor: DSF , oprac.: GR

sty 29, 2007

Osoby niepełnosprawne mogą otrzymać pomoc finansową przy zakupie sprzętu komputerowego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym oraz oprzyrządowania samochodu. Wnioski należy składać do 28 lutego tego roku w oddziale małopolskiego Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych. Pieniądze zostaną rozdysponowane w ramach programu pt „Pegaz 2003” pomoc w aktywizowaniu osób niepełnosprawnych poprzez likwidację barier transportowych i w komunikowaniu się.

Aby zostać jego beneficjentem należy wypełnić formularze wniosków pobrane w oddziale PFRON lub w siedzibach Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie albo ze strony internetowej funduszu www.pfron.org.pl a następnie złożyć w oddziale PFRON.