Prowadziłem działalność gospodarczą, ale po jakimś czasie ją zamknąłem i zwolniłem jedynego pracownika. Została mi jakaś niewielka zaległość składkowa. Słyszałem, że w życie wchodzi jakaś abolicja składkowa. Czy aby z niej skorzystać, będę musiał złożyć wniosek? – pyta czytelnik Dziennika Gazety Prawnej.

Nie – odpowiada ekspertka współpracująca z DGP. W przypadku drobnych zaległości nieprzekraczających obecnie 116 zł, a od 5 października 2021 r. – 160 zł nie będzie konieczne składanie wniosku o umorzenie. Zgodnie z dodanym nowelizacją art. 28 ust. 5a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych w przypadku gdy nastąpiło wyrejestrowanie płatnika składek oraz ubezpieczonych, umorzeniu z mocy prawa ulegają należności z tytułu składek, jeżeli ich wysokość nie przekracza wysokości dziesięciokrotności kwoty kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Obecnie koszty upomnienia wynoszą 11,60 zł, ale ulegają zwiększeniu od 5 października do 16 zł.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 16 września 2021 r., autor: Anna Kwiatkowska, oprac.: GR