Prowadziłam działalność gospodarczą, z której opłacałam składkę chorobową. Obecnie działalność jest zawieszona, ale jestem w ciąży i chciałabym ponownie podlegać ubezpieczeniu chorobowemu, bo chcę otrzymać zasiłek. Jakich formalności muszę dokonać? Czy ZUS tego nie zakwestionuje? – pyta czytelniczka Dziennika Gazety Prawnej.

Jak odpowiada ekspertka współpracująca z DGP – zowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych precyzuje, że wznowienie wykonywania działalności gospodarczej nie wymaga ponownego zgłoszenia do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego, rentowych i wypadkowego, a w przypadku osób, które do dnia zawieszenia działalności podlegały dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu – także do tego ubezpieczenia. Oznacza to, że wystarczy wznowić działalność, o czym będzie świadczył wpis w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, a wszystkie ubezpieczenia ulegną wznowieniu.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 16 września 2021 r., autor: Anna Kwiatkowska, oprac.: GR