W związku z pandemią koronawirusa przedsiębiorcy dostali na ochronę miejsc pracy pomoc. Ta została przyznana z FGŚP na podstawie art. 15g ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.).

Z pytaniem o skutki podatkowe tego dofinansowania wystąpiła spółka, która prowadzi działalność w specjalnej strefie ekonomicznej. Chciała się upewnić, że będzie mogła je zaliczyć do przychodów strefowych, czyli zwolnionych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT.

Nie zgodził się z tym dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (interpretacja indywidualna z 9 września 2021 r., sygn. 0111-KDIB1-1.4010.282.2021.1.AW). Wyjaśnił, że zwolniony jest tylko dochód z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy stosownie do uzyskanego zezwolenia. Jeżeli dany rodzaj działalności nie został wymieniony w zezwoleniu, to uzyskany z niej dochód nie jest objęty zwolnieniem – stwierdził organ.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 16 września 2021 r., autor: Agnieszka Pokojska, oprac.: GR