PIT: Towar lub produkt może od razu być kosztem

Rzeczpospolita (2011-07-27), autor: Beata Sadowska , oprac.: GR

lip 27, 2011

Uproszczenia w księgach rachunkowych mogą mieć wpływ na sposób ustalania zaliczek na podatek.

Jak czytamy w Rzeczpospolitej przedsiębiorcy stosujący zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości uproszczoną metodę odpisywania w koszty wartości towarów/produktów na dzień zakupu/wytworzenia mogą, dla celów obliczenia PIT, korygować koszty podatkowe dopiero na koniec przyjętego rachunkowo okresu sprawozdawczego, nie dłuższego niż rok. Czyli wtedy, gdy na potrzeby rachunkowości sporządzają spis z natury wykazujący wartość niesprzedanych towarów. Potwierdzają to organy podatkowe w interpretacjach wydanych na wnioski podatników PIT.

Dotyczy to podatników prowadzących księgi rachunkowe, którzy ewidencjonują koszty według metody przewidzianej w art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o rachunkowości (uor), polegającej na odpisywaniu w koszty wartości materiałów i towarów na dzień ich zakupu lub produktów gotowych w momencie ich wytworzenia, połączonym z ustalaniem stanu tych składników aktywów i ich wyceny oraz korekty kosztów o wartość tego stanu, nie później niż na dzień bilansowy.

W interpretacjach Izb skarbowych: w Poznaniu z 2 maja 2011 (ILPB1/415-138711-2/A0), w Katowicach z 3 marca 2011 (IBPBI/1/415-1241/10/BK) i w Warszawie z 21 grudnia 2010 (IPPB1/415-809/10-4/ES) potwierdzono, że w takich wypadkach sporządzanie spisu z natury raz w roku lub raz na kwartał i korygowanie kosztów dla celów obliczenia dochodu o wartość niezużytych materiałów, niesprzedanych towarów i wyrobów gotowych tylko na koniec tych okresów jest wystarczające dla prawidłowego ustalania miesięcznych zaliczek na PIT.

Więcej w Rzeczpospolitej z 26 lipca 2011 r.