Prowadzę działalność gospodarczą. Wystąpiłam o zasiłek chorobowy, ale ZUS mi go odmówił, bo stwierdził, że od lipca nie podlegam już ubezpieczeniu chorobowemu. Opłaciłam składkę dzień po terminie. Słyszałam, że zmieniły się przepisy w tym zakresie. Czy mogę na tej podstawie złożyć odwołanie? – pyta czytelniczka Dziennika Gazety Prawnej.

Jak odpowiada ekspertka współpracująca z DGP – przepisy dotyczące automatycznego wyłączania z ubezpieczeń ulegają zmianie, ale dopiero od 1 stycznia 2022 r. Zgodnie z jeszcze obowiązującym art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy o systemie ubezpieczeń dobrowolne ubezpieczenia (w przypadku przedsiębiorców – chorobowe) ustają od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, za który nie opłacono w terminie składki. Istnieje możliwość jego przywrócenia, jeśli płatnik złoży wniosek o wyrażenie zgody na zapłatę składek po terminie. Jeśli ZUS zgodę wyrazi, co robi w większości przypadków, to uznaje się, że ubezpieczenie nie zostało przerwane. Po 31 grudnia 2021 r. art. 14 ust. 2 pkt 2 w tym brzmieniu zostanie usunięty, a spóźnienie się ze składką nie będzie oznaczało wyłączenia z ubezpieczenia.

Nie oznacza to jednak, że spowoduje to automatyczne przywrócenie ubezpieczenia dla osoby, która jeszcze w 2021 r. została z niego wyłączona. Nadal nie będzie im podlegała, a wniosek o wyrażenie zgody na zapłatę składki po terminie będzie mogła złożyć do 30 czerwca 2022 r.

Jeśli przedsiębiorca chce otrzymać zasiłek, to musi złożyć wniosek.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 23 września 2021 r., autor: Anna Kwiatkowska, oprac.: GR