Nowy wzór wniosku Wn-U-G dla niepełnosprawnych przedsiębiorców

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (2011-07-27), autor: PFRON , oprac.: GR

lip 27, 2011

PFRON informuje: Osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą – Wypełnianie poz. 10-12 w nowym wzorze wniosku Wn-U-G.   

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypomina, iż w związku obowiązywaniem Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 50, poz. 260), począwszy od 1 lipca 2011 r., osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą, które ubiegają się o refundację składki emerytalnej i rentowej, składają wyłącznie nowy wzór wniosku WN-U-G, zgodny z załącznikiem nr 1 do ww. rozporządzenia.

Wniosek Wn-U-G »