Wszystkie deklaracje CIT będą elektroniczne

Grzegorz Rodziewicz , oprac.: GR

październik 12, 2021

Od 1 stycznia 2022 r. deklaracje CIT-6R, CIT-6AR, CIT-10Z i CIT-11R będzie można składać tylko elektronicznie. Tak zakłada projekt Polskiego Ładu – donosi Dziennik Gazeta Prawna.

Dziś jeszcze można je składać na papierze (lub elektronicznie) – potwierdziło MF.

Uchwalona już przez Sejm nowelizacja ustaw podatkowych zwana Polskim Ładem (teraz jest w Senacie) zakłada zmianę treści art. 28a ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT. Wskutek tego minister finansów uzyska upoważnienie do udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej MF również wzorów elektronicznych deklaracji, o których mowa w art. 26a ustawy CIT (dziś nie ma takiej delegacji).

Zmiana ma obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. i od tego dnia będzie można składać ww. deklaracje jedynie w formie elektronicznej – poinformowało MF.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 12 października 2021 r., autor: Katarzyna Jędrzejewska, oprac.: GR