W lipcu upływa termin uregulowania opłat środowiskowych

GAZETA PODATKOWA (2011-07-28), autor: Kinga Romas , oprac.: GR

lip 28, 2011

Do końca lipca należy uregulować należność z tytułu korzystania ze środowiska za I półrocze 2011 r. – informuje Gazeta Podatkowa.

Do końca lipca pracodawcy mają czas na uregulowanie należność z tytułu korzystania ze środowiska za I półrocze 2011 r. Opłaty nieuiszczone w terminie podlegają wraz z odsetkami za zwłokę przymusowemu ściągnięciu w trybie określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Należy pamiętać, że nie wnosi się opłat z tytułu tych rodzajów korzystania ze środowiska, których półroczna wysokość nie przekracza 400 zł. Przy czym okoliczność ta nie zwalnia z obowiązku złożenia sprawozdań środowiskowych. Obowiązek uiszczenia opłat przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku, w którym upłynął termin ich wniesienia.

Więcej w Gazecie Podatkowej z 28 lipca 2011 r.