Do 22 października gminy i powiaty mogą ubiegać się o dotacje na zapewnienie w przyszłym roku usług asystenta dla osób niepełnosprawnych oraz opieki wytchnieniowej – donosi Dziennik Gazeta Prawna.

Umożliwia to uruchomiony przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej nabór wniosków w dwóch programach finansowanych z pieniędzy Funduszu Solidarnościowego.

Pierwszy z nich to „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”. Oferowana w jego ramach pomoc będzie dotyczyć osób posiadających orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności (albo równorzędnym) oraz dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności zawierającym analogiczne wskazania, jakie są wymagane przy świadczeniu pielęgnacyjnym. To właśnie im samorząd będzie mógł pokryć z uzyskanej dotacji koszty usług asystenckich.

Drugi z programów, czyli „Opieka wytchnieniowa”, jest adresowany do opiekunów osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności (lub równorzędnym) oraz rodziców niepełnosprawnych dzieci, którzy z różnych powodów nie mogą się nimi czasowo zajmować lub potrzebują odpoczynku od codziennych obowiązków. W 2022 r. opieka ta będzie realizowana w dwóch formach: pobytu dziennego lub całodobowego w placówkach, które zostały wskazane w programie. Co ciekawe, po raz pierwszy pojawił się wśród nich dom pomocy społecznej. Przy czym organizowanie przez samorząd opieki wytchnieniowej w tej instytucji jest obarczone dodatkowymi zastrzeżeniami. Taka działalność będzie musiała być m.in. wydzielona organizacyjnie poza DPS oraz wiązać się ze zmniejszeniem dotychczasowej liczby miejsc, aby uwolnioną infrastrukturę przeznaczyć na świadczenie opieki wytchnieniowej. W przeciwieństwie do poprzednich lat, w 2022 r. nie będzie trzeciej formy tej usługi, która sprowadzała się do zapewniania opiekunom specjalistycznego poradnictwa z zakresu pielęgnacji, dietetyki i rehabilitacji.

MRiPS szacuje, że dzięki obydwu programom pomoc asystenta uzyska ok. 4 tys. osób, zaś opieka wytchnieniowa będzie świadczona dla 3 tys. osób.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 13 października 2021 r., autor: Michalina Topolewska, oprac.: GR