Fiskus nie ma instrukcji do ulgi rehabilitacyjnej

Dziennik Gazeta Prawna (2011-07-28), autor: Ewa Matyszewska , oprac.: GR

lip 28, 2011

Urzędnicy odbierają podatnikom z orzeczeniem MSWiA ulgę rehabilitacyjną, takie wytyczne miało wydać Ministerstwo Finansów w instrukcji wewnętrznej.

Jak donosi Dziennik Gazeta Prawna pracownicy skarbówki nie pozwalają podatnikom korzystać z ulgi rehabilitacyjnej, jeśli orzeczenie o niepełnosprawności wydała komisja MSWiA. Argumentem za odebraniem ulgi ma być wewnętrzna instrukcja opracowana przez Ministerstwo Finansów. Tymczasem resort finansów zaprzecza, że taką instrukcję wydał.

Według MF ustawa o PIT nie zawiera wyłączenia, które uniemożliwiałoby skorzystanie z ulgi rehabilitacyjnej osobom z orzeczeniem MSWiA. Resort najwidoczniej dokonał analizy tylko ustawy podatkowej, zapominając o innych przepisach, które pozbawiają podatników takiego odliczenia. Ograniczenie to znajduje się m.in. w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

MF wyjaśniło, że nie wydało żadnej wewnętrznej instrukcji dotyczącej warunków przyznawania ulgi, gdyż warunki takie muszą być ustalone w ustawie.
Nawet gdyby została wydana instrukcja, to nie miałaby ona charakteru wiążącego dla podatników.

Z ulgi rehabilitacyjnej mogą skorzystać osoby niepełnosprawne lub takie, które mają na utrzymaniu niepełnosprawnych członków rodziny. Podatnicy, którzy chcą pomniejszyć swój dochód o wydatki rehabilitacyjne, muszą mieć orzeczenie o zakwalifikowaniu do jednego z trzech stopni niepełnosprawności określonych w odrębnych przepisach.

MF słusznie zauważa, że z ustawy o PIT nie wynika bezpośrednio brak możliwości skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej przez osobę, która ma orzeczenie wydane przez komisję MSWiA.
Od razu jednak zastrzega, że takie wyłączenie jest w odrębnych przepisach, na których podstawie orzekany jest stopień niepełnosprawności danej osoby. Z odpowiedzi MF wynika, że odrębne przepisy definiują wyłącznie stopień niepełnosprawności.

W konsekwencji organy podatkowe nie potrzebują dodatkowej instrukcji do uznania, że orzeczenie wydane przez MSWiA o niepełnosprawności nie upoważnia do ulgi rehabilitacyjnej.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 28 lipca 2011 r.