Przedsiębiorca korzystający z opodatkowania podatkiem dochodowym w formie ryczałtu opłacił fakturę wystawioną na kwotę przekraczającą 15 tys. zł na rachunek spoza białej listy. Czy żeby odliczyć VAT, musi złożyć zawiadomienie ZAW-NR? – pyta czytelnik Dziennika Gazety Prawnej.

Jak odpowiada ekspert współpracujący z DGP – w art. 15d ustawy o CIT oraz art. 22p ustawy o PIT są określone wyłączenia możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów płatności ze względu na sposób dokonania zapłaty. Jedno z tych wyłączeń ma zastosowanie ze względu na dokonanie płatności – dotyczącej dostawy towarów lub świadczenia usług, potwierdzonych fakturą, dokonanych przez dostawcę towarów lub usługodawcę zarejestrowanego na potrzeby podatku od towarów i usług jako podatnik VAT czynny – na rachunek spoza wykazu, o którym mowa w art. 96b ustawy o VAT (art. 15d ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT oraz art. 22p ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT), czyli spoza tzw. białej listy podatników VAT.

Wyłączenia prawa do odliczenia podatku naliczonego określa natomiast art. 88 ustawy o VAT. Nie przewiduje on (ani żadne inne przepisy) wyłączenia prawa do odliczenia o podobnym charakterze do wyłączeń z kosztów uzyskania przychodów wynikających z art. 15d ustawy o CIT oraz art. 22p ustawy o PIT. Należy stwierdzić, że gdyby tego typu wyłączenie istniało, to byłoby niezgodne z przepisami unijnymi. Powoduje to, że dokonywanie płatności na rachunki spoza białej listy nie wywołuje żadnych szczególnych skutków na gruncie VAT, w szczególności nie wyłącza możliwości korzystania przez podatników z prawa do odliczenia.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 18 października 2021 r., autor: Tomasz Krywan, oprac.: GR