Pomoc zleceniobiorcy wyklucza rolniczy ryczałt

Grzegorz Rodziewicz , oprac.: GR

październik 19, 2021

Rolnik nie ma prawa do 2-proc. ryczałtu od przychodów ze sprzedaży żywności z własnego gospodarstwa przetworzonej w sposób inny niż przemysłowy, jeśli przy produkcji i sprzedaży żywności pomagają mu inne zatrudnione osoby – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej.

Rolnik zajmujący się produkcją i sprzedażą żywności z własnego gospodarstwa, chciał płacić 2-proc. ryczałt od nadwyżki przychodów z tej sprzedaży powyżej 40 tys. zł (kwota wolna od podatku). Złożył w urzędzie skarbowym wymagane oświadczenie, a w odpowiedzi na dodatkowe pytania urzędników poinformował, że przy przetwarzaniu produktów i ich sprzedaży sporadycznie pomagają mu zleceniobiorcy.

Urząd odmówił mu prawa do opłacania ryczałtu. Powołał się na art. 20 ust. 1c ustawy o PIT, który wyklucza tę formę opodatkowania, jeżeli przy przetwarzaniu produktów roślinnych i zwierzęcych i ich sprzedaży pomaga pracownik bądź zleceniobiorca. Urząd stwierdził, że rolnik powinien płacić podatek według skali podatkowej (17 i 32 proc.).

We wniosku o interpretację indywidualną rolnik przywołał broszurę informacyjną Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z marca 2019 r. Twierdził, że potwierdza ona jego stanowisko.

Nie zgodził się z tym dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (interpretacja indywidualna z 15 października 2021 r., sygn. 0115-KDIT1.4011.528.2021.2.MN).

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 19 października 2021 r., autor: Mariusz Szulc, oprac.: GR