Przed 2019 r. wystarczyła wpłata na konto dewelopera

Grzegorz Rodziewicz , oprac.: GR

październik 19, 2021

Do końca 2018 r. z ulgi mieszkaniowej w PIT skorzystał także ten, kto pieniądze ze sprzedaży mieszkania wpłacił na konto dewelopera, nawet jeśli nie zawarł w ustawowym terminie aktu notarialnego przenoszącego własność – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej.

Podatnik przed upływem pięciu lat od nabycia mieszkania je sprzedał. Pieniądze ze zbycia przelał na konto dewelopera po podpisaniu z nim umowy rezerwacyjnej. Natomiast akt notarialny podpisał dopiero po dwóch latach (przed 2019 r. na skorzystanie z ulgi mieszkaniowej były tylko dwa lata).

Początkowo dyrektor KIS odmówił podatnikowi prawa do ulgi, bo stwierdził, że w ustawowym terminie nie doszło do przeniesienia własności. Swoje stanowisko skorygował dopiero po wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 2 marca 2021 r. (sygn. akt II FSK 3142/18). Sąd orzekł, że w tamtym stanie prawnym wystarczająca była wpłata na konto dewelopera.

Potwierdził to niedawno minister finansów w interpretacji ogólnej z 2 września 2021 r. (nr DD2.8202.1.2021). Stwierdził, że przed 2019 r. w celu skorzystania z ulgi w PIT wystarczyło zawrzeć umowę deweloperską i wydać pieniądze w ciągu dwóch lat.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 19 października 2021r., autor: Agnieszka Pokojska, oprac.: GR