Czy konieczna jest kasa rejestrująca w myjni automatycznej

Grzegorz Rodziewicz , oprac.: GR

październik 25, 2021

Zamierzam otworzyć myjnię automatyczną. Czy będę musiał zainstalować kasę fiskalną? – pyta czytelnik Dziennika Gazety Prawnej.

Jak odpowiada ekspert współpracujący z DGP – na podstawie par. 2 ust. 1 w zw. z poz. 40 załącznika do rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących zwolnione z obowiązku ewidencjonowania są usługi świadczone przy użyciu urządzeń, w tym wydających bilety, obsługiwanych przez klienta, które również w systemie bezobsługowym przyjmują należność w:

● bilonie lub banknotach, lub

● innej formie (bezgotówkowej), jeżeli z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 25 października 2021 r., autor: Tomasz Krywan, oprac.: GR