Fundacja Modrak z Olsztyna, jako pierwsza podpisała umowę z PFRON na utworzenie i prowadzenie regionalnego Ośrodka Wsparcia i Testów sprzętu wspomagającego osoby z niepełnosprawnościami.

Fundacja Modrak w Olsztynie prowadzi Zespół Placówek Edukacyjnych w Olsztynie  dla uczniów z autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi. W lipcu Fundacja uruchomiła Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą. To przy SCWEW będzie funkcjonował Ośrodek Wsparcia i Testów.

Ośrodek ma być miejscem, w którym można przetestować i wypożyczyć sprzęt wspierający osoby z niepełnosprawnościami. Z wypożyczalni będą mogły korzystać osoby niepełnosprawne, ich rodziny a także nauczyciele.

– W ramach działalności Ośrodka zaplanowaliśmy dodatkowo szereg szkoleń i warsztatów zarówno dla naszej kadry oraz porady i pokazy dla nauczycieli i opiekunów osób niepełnosprawnych – mówi Agnieszka Jabłońska Prezes Fundacji Modrak. 

W pierwszym roku działania Ośrodka prezentowane będą technologie asystujące dla osób z niepełnosprawnościami:

● wzroku,

● słuchu,

● problemami w komunikowaniu się za pomocą mowy oraz,

● osób z niepełnosprawnościami obu kończyn górnych.

W późniejszym okresie wprowadzone będą pozostałe technologie asystujące.

– Mówiąc o technologiach asystujących mamy na myśli różnego rodzaju urządzenia i usługi wspierające funkcjonowanie osób niepełnosprawnych, takie jak pętle indukcyjne, notatniki brajlowskie czy elektroniczny tłumacz języka migowego – mówi Tomasz Czajczyc pracownik PFRON. – Technologia ta ma pomóc osobom niepełnosprawnym w pełnym uczestnictwie w życiu społecznym, zawodowym i edukacyjnym.

Ośrodek Wsparcia i Testów powstanie w ramach programu PFRON „Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością”. Na utworzenie Ośrodka PFRON przekaże Fundacji Modrak prawie 1,5 miliona złotych.

PFRON (2021-10-25), autor: PFRON, oprac.: GR